Daily Archives: 30 مرداد 1398

نمونه سوالات ریاضی و آمار – قابل مطالعه برای کلیه آزمون های استخدامی

سوالات آزمون استخدامی

سوالات ریاضی و آمار مقدماتی همواره بخش مهمی از سوالات عمومی کلیه آزمون های استخدامی برگزار شده در کشور می باشد. توانایی پاسخ گویی این بخش از سوالات، همواره در مراحل بعدی اعم از مصاحبه و گزینش نیز موثر می باشد. در نتیجه کسب درصد بالاتر در این بخش بسیار …

ادامه مطلب »